Badania lekarskie

Osoby ubiegające się o prawo jazdy muszą wykonać badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami silnikowymi.
Badania przeprowadza lekarz z uprawnieniami. Ustawowy koszt badań to 200 zł płatne jednorazowo po zakończeniu badania.

Zapraszymy do skorzystania z badań dla kierowców przez współpracującego z naszą szkołą lekarza.
Łącząc usługi badania + kurs prawa jazdy organizowany przez nasz ośrodek zyskujesz:
rabat na badania
dodatkową godzinę jazdy

W tym przypadku koszt badań to 150 zł.